Registratură electronică

InfoRegis este o aplicație ușor de utilizat și flexibilă ce permite înregistrarea tuturor documentelor vehiculate în cadrul unei instituții publice, provenite din diferite medii şi indiferent de format.

Permite evidența unui registru electronic, repartizarea și control total asupra tuturor documentelor de intrare și ieșire din instituție accesibil de oriunde.

InfoRegis este o aplicatie de registratura electronica ce permite controlul asupra corespondentei institutiei pe care o conduceti

De ce InfoRegis?

Registre multiple

Permite definirea de registre (registrul General de intrari-ieșiri, registrul de contracte, registrul reclamațiilor, registrul petițiilor, etc.)

Filtrare

Posibilitatea urmăririi documentelor înregistrate după număr/dată/petent/destinatar.

Organizare

Evidența documentelor intrări/ieșiri către compartimentele instituției.

departamente

Repartizarea documentelor către departamentele/persoanele abilitate din instituție.

RAPIDITATE

Simplificarea proceselor de lucru din cadrul instituției și ușurarea muncii de zi cu zi a angajaților.

Interfață simplă

Interfață accesibilă și ușor de folosit.

Management registre

Registratură electronică

InfoRegis este o aplicație de evidență a registrului de intrări si ieșiri dintr-o institutie, ce asigură clasificarea, distribuirea și repartizarea registraturii electronice către angajați pentru puncte de vedere, rezoluții, informare și rezolvare.

Cere ofertă
Registratura electronica

Cum funcționează

Imprimare

Posibilitatea tipăririi documentelor și a salvării în format PDF, XLS și XLSX.

Design Responsive

Aplicația poate fi accesată de pe laptop, tabletă și telefon.

Ușor de folosit

Aplicația rulează direct în browser și nu necesiță instalare.

Registratura electronica - Cum funcționează?

Siguranță

Protecție avansată și backup-uri automate în cloud.

Protecție

Înregistrarea documentelor în siguranță (contracte, devize, certificări, adrese, oferte)

Dezvoltare

Adaugăm periodic funcționalități noi în registratura electronică.

Cere ofertă de preț